Energiatudatosság – Szemléletformálási programok KEHOP -5.4.1. Pályázat


A PÁLYÁZAT CÉLJA

Egyesületünk 2019 januárjában a KEHOP 5.4.1. pályázaton támogatást nyert környezeti nevelési, szemléletformálási programok megvalósítására 2019-2020 között. Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!

A pályázat adatai:

 • Kedvezményezett neve: Biofocus Egészség- és Környezetvédelmi Egyesület
 • A projekt címe, Szemléletformálási programok a BioFocus Egyesületnél
 • A szerződött támogatás összege: 4,3 millió Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.01-2020.03.31
 • A projekt azonosító száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00047

 • A projekt tartalma

  Projektünk elsődleges célcsoportjai a településünkön élő és szervezetünkkel szorosabb kapcsolatban lévő családok és fiatal – idősebb tagjai (Bárdudvarnok, Buják, Magyarhertelend, Pécs, Kaposvár). A programokra mindenkit szívesen várunk, aki a szervezetünkkel szorosabb kapcsolatban van, vagy honlapunk segítségével a programokról, rendezvényekről, pályázatokról értesül (családok, családi közösségben élő lakosok, diákok, fiatalok, gyermekes szülők, a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők, (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok). Őket várjuk az előadásokra, foglalkozásokra, az Energia napra, stb.

  Hosszú távú célunk: kapcsolódni a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Programokhoz. Azt gondoljuk, hogy a hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles és aktív részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatók meg, amelyhez kapcsolódóan elengedhetetlen a szemléletformálás támogatása is. A pályázati támogatás segítségével tevékenységünket szélesíteni szeretnénk, ösztönözni a helyi családokat az összefogásra, a fenntartható energiatudatos gondolkodásra, környezetkímélő életmódra. A sokféle, több alkalommal megrendezésre kerülő programok, programsorozatok, közös programok, rendezvények szervezése, a fiataloknak szóló pályázatok, versenyek mind ezt a közös célt szolgálják.

  A hazai vállalások és energiapolitikai célok teljesítése érdekében szükséges a struktúraváltás az alacsony szén-dioxidkibocsátású társadalmi berendezkedés, a fenntartható fejlődés felé való elmozdulás érdekében. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság azonban nem valósítható meg a lakosság aktív szerepvállalása nélkül, ezért szemléletformálásuk kiemelt jelentőségű. Ebben szeretne a térség szemléletformálásával segíteni a projektünk. Konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.

  A szemléletformáló programokkal a településeken élő felnőttek és gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését célozzuk meg, illetve a fiatal nemzedék és a háztartások energiatudatos magatartásformáinak fejlesztését. A projektben megvalósítandó program hosszú távú célja a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású lakosok ismeret és készségfejlesztése illetve a nem roma lakosok környezeti nevelése, az energiahatékonyság, energiatudatosság terén szerzett tapasztalatainak szélesítése.

  Erősíteni kívánjuk a kreativitást, a hatékonyságot, az energiatudatos gondolkodást és attitűdöt.

  Cél, hogy a nem formális és interaktív programokkal, élménypedagógiai módszerekkel tanulási alkalmakat, csoportfoglalkozásokat biztosítsunk az energia hatékonyabb felhasználása és a környezet megóvása érdekében.

  A programot a helyi köznevelési intézményekkel szoros együttműködésben végezzük

  A rendezvények, programok, események keretében biztosított az esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférést biztosítsunk a HH és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a programokon való részvételre.

  A gyermekeken, tanulókon túl a programokkal a szülők, háztartások bevonását is ösztönözzük

  A programok alkalmával hangsúlyozzuk a környezeti kompetenciák fejlesztését, illetve az innovatív módszerek alkalmazását, a programok üzenete a megújuló energiaforrások helyi használata, az energiatudatos magatartás, a tudatos fogyasztás és a fenntartható fejlődés gondolata. A résztvevők energiatudatosságának, környezeti attitűdjének, viselkedés és szokásrendszerének komplex fejlesztése az alábbi eszközökkel valósul meg:

  Személyes és szociális kompetenciák fejlesztése – személyiség és képességfejlesztő foglalkozások, tinédzser foglalkozások, workshopok, szakkörök, a nevelés és a nem formális pedagógiai eszközeivel

  Az otthonról hozott családi háttértényezők figyelembevétele és a pozitív hatások erősítése, a család támogatásának elnyerése a gyerek fejlesztéséhez – szülői tájékoztatók, nyitott programok, interaktív kiállítás, rendezvények

  Tanulmányút – az energiatudatos termelés, gazdálkodás módszereinek megtekintése

  Energia nap: Programok, előadások, foglalkozások, tanácsadás, tesztek, kérdőívek, önértékelő tesztek alkalmazása a megújuló energiahordozók témájában. Környezettudatos játékok, bemutatók, standok, poszterek és a folyamatosan a megújuló energiahordozókkal kapcsolatban írások megjelentetése.

  Verseny, vetélkedő – a tudásmegosztás interaktív, motivált formája, a játékos tanulási elemekkel és színes módszertannal

  Hazai és nemzetközi példák, helyi ötletek, jó gyakorlatok bemutatása szakértők segítségével – ahol kérdez –felelek beszélgetés, tudásmegosztás alakulhat ki.