Zöldenergia rajzverseny

2019. augusztus


A megújuló energiahordozók népszerűsítésére a Biofocus Egyesület rajzversenyt hirdetett. Rajzversenyünk célja: olyan komplex szabadidős program szervezése, amely az ismeretekre és az ismeretek alkalmazására koncentrál. Ezzel segítve a tanulást és fejlesztést. Az iskolás korosztály számára készített interaktív rajzverseny a fenntartható energiafogyasztást célozza meg, növeli a megújuló energiahordozók népszerűsítését.

A program során növelni kívánjuk az aktivitást, és a versenyszellem, lojalitás erősítésére is kiválóan alkalmas. Olyan komplex információ és élményanyag összeállítása volt célunk, mely a szellemi aktivitásra hat. A program során, az interaktivitás eszközeivel a résztvevők energiával-energiatudatossággal kapcsolatos attitűdváltoztatása és informálása került előtérbe, mely a célcsoport gondolkodásváltására hatott. A résztvevők attitűdváltoztatása és fejlesztése valósult meg a program által helyi szinten. A legjobb eredményt elérőket jutalmaztuk.

Hatása: ismeret és pozitív környezeti attitűd változás, tapasztalat gyűjtés, sikerélmény, egyéni és csoportos sikeresség, együttműködés fejlesztése.

A program célja

A 2019. 06.14-én meghirdetett és megtartott rajzversenyünk központi eleme a tanulók környezettudatos szemléletformálására nevelése, a megújuló energiákra való figyelem felhívása. Érintett témakörök, tevékenység: napenergia, szélenergia, biomassza, biodízel stb. fogalmának ismertetése, azok hasznossága. Beszélgettünk a megújuló energiaforrások fontosságáról, és rajzokat készítettünk az adott témakörökből. Módszerek ismertetése és a megbeszélés során a megújuló energiák hasznosítására fókuszáltunk, így lehetett kiválasztani milyen témákat választanak a képek elkészítésekor.

A Magyarhertelenden megrendezésre került „Zöldenergia” rajzversenyre nagyon sok szép pályázatot kaptunk. A pályázók fantáziájára volt bízva, hogy milyen megújuló energiaforrásról készítenek rajzot.


Megújuló energiaforrások

  1. Szélerőmű: A szélenergia a levegő mozgási energiáját használja fel, a szélkerekek megforgatják a generátort, amivel elektromos energia állítható elő. A szél segítségével termelt energia jelenleg évi 20%-kal növekszik
  2. Vízerőmű: A vízenergia a folyók vizének helyzeti energiája. A folyón érkező vizet gáttal felduzzasztják, majd ráeresztik a turbinákra, ahol a helyzeti energia először mechanikus-, majd a generátorokban elektromos energiává alakul át. A világ vízerőműveinek összteljesítménye mintegy 715 000 MW, a Föld elektromos összteljesítményének 19%-a (2003-ban 16%-a volt), a megújuló energiahasznosításnak 2005-ben a 63%-a.
  3. Naperőmű: A napenergia a Földet érő napsugárzásból kinyerhető energia. Használata történhet fotoelektromos- vagy hőenergia előállításával. A napenergia használata történhet aktívmódon naperőműben, napelemmel vagy napkollektorral, illetve passzív módon, ilyen például az épületek tájolása segítségével elért hőmegtakarítás, vagy a hőszigetelés. Decentralizált energiatermelésre sok háztartásban használják világszerte
  4. Biomassza: A biomassza kifejezés alatt tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeget értjük. Mai elterjedt jelentése: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok. A biomassza segítségével fosszilis tüzelőanyagok válthatóak ki, és ideális esetben az elégetett növényi anyag egy éven belül újratermelődik, megteremtve ezzel a fenntartható fejlődés és energiagazdálkodás lehetőségét
  5. Geotermikus – erőmű: A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld középpontja felé haladva kilométeremként átlag 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. Magyarországon a geotermikus energiafelhasználás 1992-es adat szerint 80-90 ezer tonna kőolaj energiájával volt egyenértékű. A geotermikus energia gyakorlatilag korlátlan és folytonos energianyereséget jelent. Termálvíz formájában nem kiapadhatatlan forrás. Kitermelése viszonylag olcsó, a levegőt nem szennyezi, viszont a felszíni vizeket nemegyszer – magas sótartalmánál fogva – igen.