Energiatudatosság – Szemléletformálási programok KEHOP -5.4.1. Pályázat

2019. április


Projektünk elsődleges célcsoportjai a Baranyában (Pécsen és környezetében, pl. Magyarhertelenden), és Nógrádban (Bujákon) és a környező településeken élő lakosság tagjai, a döntéshozók, a civil szféra-, az oktatási szektor (diákok, tanárok), a projekttel érintett települések döntéshozói, intézmények vezetői, munkavállalói, az érintett családoknak helyben munkát adó vállalkozások munkatársai, de a programokra mindenkit szívesen várunk, akik az egyesületünkkel kapcsolatba kerülnek, vagy a médiakampány segítségével a programokról, rendezvényekről értesülnek.

Emellett célcsoport a kezdeményezésünkhöz csatlakozó iskolák tanulói, dolgozói, munkavállalói és a velük kapcsolatban álló családi, baráti körbe tartozó fiatalok, családtagok.

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00047 szemléletformálási programok sikerének egyik kulcskérdése a mai fiatalok környezettudatos állampolgárrá nevelése, a megfelelő környezeti attitűdök, viselkedésmódok kialakítása. Célzott programokon keresztül célunk az egyesületünkkel vagy partnereinkkel már korábbi programjaink során kapcsolatba került fiatalok, valamint az együttműködő iskola diákjainak megszólítása. Az energiatudatos felelős magatartás kialakítását a megfelelő információk és módszerek átadásával, begyakoroltatásával lehet elérni, melyet érdemes minél előbb, minél fiatalabb korban megkezdeni. A gyermekek különösen fogékonyak a környezettudatos oktatásra, így a ma elültetett csírák egy emberöltő alatt a környezetükről, egészségükről és embertársaikról felelősen gondolkodó, cselekvő állampolgárokat nevelhetnek. A fiatalok befolyásolják a trendeket, kritikus tömeggé válva képesek új trendet, életszemléletet kialakítani. Az ifjúság bevonásának további nem titkolt célja, hogy a diákságon keresztül elérjük a családokat is, hiszen a fiatalok környezettudatos nevelésén keresztül az idősebb generációk fogyasztói szokásai is kedvezően befolyásolhatók. A fiatalok hazaviszik tapasztalatukat, és közvetve a szüleiket is bevonjuk a programunkba, így közvetett formában, passzív elérés útján azokhoz a családokhoz is eljut az üzenetünk és kezdeményezésünk, akik aktívan nem akarnak vagy nem tudnak csatlakozni programsorozatunkhoz.

A szemléletformálási programjaink során a gyerekeknél, fiataloknál elsősorban az élményszerzésen keresztüli elérésre, a felnőtteknél pedig a gyakorlatban azonnal alkalmazható, rövid távon haszonnal járó ismeretek, jó gyakorlatok átadására helyezzük a hangsúlyt.

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00047 projekt 2019. április-júniusi programjai a helyi közösség számára energiagazdálkodással kapcsolatos, környezettudatos, az energiatudatosságra épülő programok, események szervezése. A programokkal hozzájárulunk a háztartások energiatudatosságának, a pozitív környezeti attitűd, és az energiatakarékosság fejlesztéshez, az energiafogyasztás társadalmi szerepének megerősítéséhez, a környezettudatos felelősségvállalás növeléséhez, a környezeti kompetenciák fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok és aktív dolgozók, a háztartások és a családi élet fejlesztését. A programok ösztönzik a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését és támogatják a családokat. Ezért a célcsoport részére és aktív részvételével a helyi igények szerint rendszeresen megvalósuló értékközpontú és értékteremtő programsorozatokat, rendezvényeket, versenyeket indítunk el, melyek hozzájárulnak a családi közösségek környezettudatosságához, megerősödéséhez, melyek által elősegítjük a résztvevők és a háztartások társadalmi részvételének növelését, a települési identitástudat erősödését.