Az egyesület története

A BioFocus Egyesület jogelődje a Dunakeszi Környezetvédelmi Egyesület (DUKÖRE) 1999-ben azzal a céllal jött létre, hogy Dunakeszit érintő környezetvédelmi problémákra felhívja a figyelmet, illetve elhárításukban közreműködjön.

Tevékenységünket jellemezte a széleskörű szakmai felkészülés, szakértők bevonásával tájékozódtunk a Dunakeszi Regionális Szemétlerakó környezetterheléséről, illetve azok megakadályozásának lehetséges műszaki megoldásairól. A szakértők bevonása részben a tagság köréből illetve külső szakértők felkéréséből, és más együttműködő partnerszervezetekből (lásd: partnerlista) állt össze. A Dunakeszi Környezetvédelmi Egyesület Dunakeszi illetve a régió környezeti helyzetének felmérése után a problémáknak országos sajtónyilvánosságot szervezett, és a regionális együttműködés keretében kereste a megoldási lehetőségeket.

Egyesületünk tevékenységének bemutatása: Az egyesület az 1999-es alakuláskor alapvetően Dunakeszi környezetvédelmi problémáira fókuszált, 2000-2001-től tevékenységét regionális szinten folytatta, 2004-2005-ben a környezetvédelem mellé egészségvédelmi feladatokat is felvállalt és országos hatókörű együttműködést illetve akciókat kezdeményezett, szervezett. Egyesületünk taglétszáma a pártoló tagokkal együtt jelenleg 136 fő. Induláskor a tagságot érintő közvetlen környezeti károk elhárítása volt a fő cél. Kezdetektől fogva rendszeres lakossági fórumokat szerveztünk, ahol a környezettudatosabb egyéni életmód népszerűsítése mellett folyamatosan egyre nagyobb teret kapott az egészségmegőrzés lehetőségeinek ismertetése. A városi önkormányzatnál illetve regionális szinten is kezdeményeztük a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését. Aktívan részt veszünk abban, hogy az emberek a környezettudatos magatartási normákat elsajátítsák. Évek óta kezdeményezzük a városi sorfák, illetve nagyobb kitettség növényzet megóvása, életben tartása érdekében egy komplex szabadalmaztatott talaj és növénykondicionálási eljárás hasznosítását. A főváros több önkormányzatában eljárva minderről tájékoztató fórumokat szerveztünk, ott megkezdtük az együttműködés kialakítását, nem csak a lehetséges önkormányzati partnerekkel, hanem a megvalósításban részt venni szándékozó vállalkozásokkal és cégekkel is. 2004-től egészségvédő-egészségmegőrző klubokat és programokat szerveztünk, amelyeken a résztvevői létszám összességében már lényegesen meghaladja az egyesület taglétszámát.Folyamatosan tájékoztatjuk tagságunkat a környezeti károk hatásainak elkerülése, illetve csökkentése érdekében. Az ezeket segítő bioélelmiszerek, illetve táplálék kiegészítők vásárlásához támogatjuk a kedvezményes vásárlási, beszerzési lehetőségeket. Mindezeken a fórumokon, klubokon nagyon sok olyan leendő vállalkozó vesz részt, akik ebben a körben szívesen indítanának vállalkozást, vagy akik számára meglévő tanácsadási tevékenységünket célszerűen tovább tudjuk fejleszteni.

A fejlesztések területén megvalósuló tanácsadásnak köszönhetően egyre több vállalkozással kerülünk kapcsolatba, melyek között jelentős számú fejlődő vállalkozás is van. A vállalkozókkal való együttműködésünk során azt tapasztaltuk, hogy az egyéni vállalkozóknak, kisvállalkozásoknak sajátos problémáikhoz, tevékenységi profiljukhoz igazodó, testre szabott információkra, és támogató szolgáltatásokra van szükségük, amelyek segítségével fejleszteni tudják vállalkozásukat, és így megfelelnek a változó piaci elvárásoknak.

A vállalkozások számára kialakítottunk egy komplex szolgáltató csomagot, amely magába foglalja a vállalkozók humán erőforrásainak célzott fejlesztését, a vezetői kompetenciák fejlesztését, az egészséges és környezettudatos életmód kialakítását és fenntartását valamint a vállalkozások és vezetők esélyegyenlőségét elősegítő képzéseket, tanácsadást. Az egyesület országos hatáskörű, több megyét (Pest, Somogy, Nógrád, Baranya, Győr, BAZ stb.) felölelő szervezet, amely kiterjedt önkormányzati, vállalkozói és civil kapcsolatokkal rendelkezik. Tagjai közt több közgazdaság, marketing-, oktatás, humán területen jártas főiskolai, egyetemi végzettségű szakember van, akik szakértelmükkel, az egyesület rendelkezésére állnak.

Adó 1%


Bízunk benne, hogy családi, baráti és ismerősi körében is elmondja: ha valaki a BioFocus Egyesület céljaira ajánlja fel adójának 1%-át, a pénz jó helyre kerül!

Emellett természetesen köszönettel veszünk bármilyen nagyságú egyéb, lehetőségeikhez mért pénzösszeget, amelyet bármely bankfiókban vagy postai csekken befizethet számlánkra.

Előre is köszönjük támogatását!
Bende Boglárka, az egyesület elnöke (+3630/402-9385)

Számlaszámunk:
K&H Bank 10402018-50515256-55481000

Adószámunk:
18685372-2-14

BioFocus Egészség- és Környezetvédelmi Egyesület

Hogyan juttathatja el 1%-os rendelkező nyilatkozatát?


Tegye be a rendelkező nyilatkozatot egy kisméretű borítékba, majd a borítékra írja rá adóazonosító jelét. A boríték hátoldalát írja alá keresztezve aláírásával a leragasztást. Ha az Ön jövedelemadóját munkáltatója készíti el, akkor a lezárt és aláírt borítékot adja át munkáltatójának. A munkáltatója köteles az Öntől átvett kisborítékot felbontás nélkül eljuttatni az adóhivatalhoz. Ne feledje aláírni a boríték átadását igazoló ívet a munkáltatójánál!

Ha önadózó,


akkor ezzel a nyomtatvánnyal nyilatkozhat adója 1%-áról a személyi jövedelem adó bevallásában.Ha Ön egyéni vállalkozó vagy ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély, akkor Önnek az adóbevallását februárban kell leadnia. De amennyiben a személyi jövedelemadó bevallásban nem nyilatkozott az 1%-ról, ezt megteheti a borítékos rendelkező nyilatkozat formájában is, amelyet május 20-ig kell eljuttatnia az adóhatóságnak.

Ha Ön egyszerűsített jövedelemadó bevallást kér,


akkor a kisborítékot az adóhatósági adó megállapítást kérő nyilatkozatához csatolva februárban kell elküldenie az adóhatóságnak. A kisborítékos rendelkező nyilatkozatot önállóan is eljuttathatja az adóhatóságnak. Ebben az esetben a határidő május 20.

Kiemelten közhasznú országos hatókörű egyesületünket a lakosság környezet- és egészségvédelmi támogatására alapítottuk és működtetjük 14 éve.

Elérkezett az adóbevallási időszak, amikor Ön vagy egy sok éve támogatott intézménynek utalja jövedelemadója 1 százalékát, vagy az utolsó pillanatban megjelöl egy Ön számára szimpatikus szervezetet. Támogasson minket, amennyiben azonosulni tud céljainkkal és eddigi tevékenységünkkel!

Tervünk,
… hogy hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket támogassunk (dyslexias gyermekek fejlesztése, nyelvi képzése).
… hogy egészségesebb életvitelre biztassuk, neveljük gyermekeinket (táboroztatással).
… hogy összehangolt, környezetünk kiegyensúlyozottabb jövőjét célzó tevékenységre biztassuk a környezetünkben élőket egy érdekegyeztető fórumon a helyi civil szervezetekkel karöltve,
… hogy hátrányos helyzetű területeken (pl.: Olaszliszka és környéke, Nógrád megye leszakadó települései, Ormánság, Dél-Alföld elmaradt tanyavilága, stb.) segítsük a rászorulókat egészségügyi szűrésekkel, tanácsadással és segítő szolgálat kialakításával.
… hogy tehetséges, de rászoruló gyerekek és fiatalok számára informatikai és nyelvi képzéseket tudjunk finanszírozni.
Mivel az állami támogatás nagyrészt megszűnt, így az oktatásra, a táborokra, az egyesület fenntartási költségeire, a különböző, tevékenységünket segítő és annak színvonalát emelő eszközök beszerzésére a fedezetet nekünk kell megteremtenünk, amiben Ön most segíthet.


Egyesületünk 1999-ben alakult Dunakeszin, Dunakeszi Környezetvédelmi Egyesület néven. Az elmúlt 14 év alatt környezetvédelmi feladataink kiegészültek egészség-védelemmel is. Mára országosan működő szervezet lettünk.

Eredményeink
- közreműködtünk több, hátrányos helyzetű településen megszervezett családi nap, sportnap lebonyolításában,
- egészségügyi felméréseket szerveztünk és bonyolítottunk le az ország több régiójában,
- egészségügyi és mentális tanácsadóink egész évben járták az országot és különböző rendezvényeken segítették a hozzájuk fordulókat,
- több országos rendezvényen a gyerekek környezetvédelmi tanácsadóink által ismerték meg a környezettudatos életmód alapjait,
- támogattuk a helyi Dunakeszi Diabétesz klubot,
- tájékoztató, felvilágosító előadássorozatot tartottunk a megelőzéssel, a helyes táplálkozással és a szövődmények elkerülésével kapcsolatban.

Kapcsolat


A BioFocus Egyesület székhelye: 7478 Bárdudvarnok, HRSZ 724.

Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf. 68.

Nyilvántartási szám: PK 60000298/1999.

Az egyesület elnöke: Bende Boglárka

Bende Boglárka
+3630 402-9385